موسسه دانش پژوهان
موسسه دانش پژوهان

ارزیابی اساتید و دوره‌ها

 

  شیوه انتخاب مدرسان در دانش‌پژوهان

با عنایت به اهمیت دوره‌های آموزشی ،  بر به‌کارگیری مدرسان باتجربه و کارآمد تأکید می‌شود.بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی مدرسان دوره‌های دانش‌پژوهان در هیئت جذب مدرس مدعو و بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، بررسی می‌شود.پس از بررسی پرونده مدرس در هیئت جذب مدرس مدعو و احراز شرایط همکاری، دانش‌پژوهان نسبت به همکاری با مدرسان بر حسب درجه‌بندی مدرس اقدام می‌نماید.

شاخص درجه بندی

امتیاز

سقف امتیاز

مدرک یا مرتبه علمی

استاد کار حرفه ای

از 5 تا 10

10

کارشناسی

3

3

کارشناسی ارشد

5

5

دکتری

10

10

مربی

5

5

استادیار

10

10

دانشیار

15

15

استاد

20

20

سابقه برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد مشابه (با ارایه گواهی نامه های مورد تایید دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای)

به ازای هر دوره 5 امتیاز

30

جمع شاخص ها

50

 

جدول شماره (2) : درجه مدرس

 

درجه مدرس

امتیاز

درصد تاثیر در حق الزحمه مدرس

عادی

1-25

10%

ارشد

25-35

15%

خبره

35-50

20%

 

سنجش و ارزیابی دوره توسط شما :

سنجش از دانش پذیران توسط مدرس مربوط انجام می‌شود.

برای ارزیابی دانش پذیران از کیفیت مدرس دوره از سؤالات زیر استفاده می‌شود. لطفاً با پر کردن پرسش‌نامه زیر ما را در بهبود کیفیت دوره‌ها یاری فرمایید.

 
   علاوه بر این طبق تعهد دانش‌پژوهان مبنی بر ارزیابی کیفیت اساتید ، اساتید توسط دانش‌پژوهان نیز به صورت جداگانه بررسی و ارزیابی می‌شوند.
 
 
برای ارزیابی اساتید از طریق سوالات زیر اقدام نمایید :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Should be Empty: