موسسه دانش پژوهان
موسسه دانش پژوهان

شیوه ثبت‌نام در دوره‌ها

ثبت‌نام از داوطلبان مستقیماً از همین مرکز و به‌صورت اینترنتی  انجام می‌شود. شیوه برگزاری دوره‌های دانش‌پژوهان با توجه به امکان‌سنجی به‌عمل‌آمده توسط دفتر آموزش‌های آزاد و چندرسانه‌ای و به‌صورت الکترونیکی و چندرسانه‌ای بوده  و در قالب دوره‌های نظری،عملی، نظری – عملی برگزار می‌شود. دوره‌های دانش‌پژوهان به شیوه غیرحضوری یعنی از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی یا همان lms  و همچنین ارسال دوره‌ها درب منزل برگزار می‌شود.

   مدت‌زمان برگزاری دوره‌ها: طول این دوره‌ها حداقل 4 و حداکثر 400 ساعت است و حداکثر زمان دوره‌ها می‌تواند یک سال باشد.